e-mail: info@vaartlandstappers.be

tel: 0486 89 37 33

1 10 2 3 4 5 6 7 8 9

'Recyclagegebied’ met rijke fauna en flora

Het Broek De Naeyer is gelegen in Willebroek. De Rupel vormt de natuurlijke grens in het noorden, en de oude kanaalarm van het zeekanaal Antwerpen-Brussel begrenst het gebied in het westen.

Het gebied heeft een oppervlakte van 66 ha. Een groot deel daarvan is bedekt met water.

Broek De Naeyer is een typisch ‘recyclagegebied’. Het draagt de sporen van een onbegrensde menselijke activiteit: wat ooit begon met de ontginning van turf eindigde met de aanleg van een open riool en het storten van industriële afvalstoffen.

De voorbije vijftien jaar heeft moeder natuur hier de kans gekregen om de draad weer op te nemen. Het resultaat is een mozaïek van diverse biotopen met een rijke flora en fauna. Heel wat zeldzame vogels vinden hier een broedplaats. 

Natuurinrichtingsproject

Het domein maakt deel uit van een natuurinrichtingsproject, waarvoor het beheersplan in opmaak is. Hiermee krijgen de bestaande natuurwaarden de kans om zich in de toekomst te ontplooien.