Het Broek door de eeuwen heen

Het Broek was een bijna ontoegankelijk gebied doordat het geregeld door de Rupel werd overstroomd. Het was doorweven door geulen en stromen, echt een gebied waar elfen en moerasgeesten zich thuis voelden.

Er waren gedurende vele eeuwen veenafzettingen waardoor dichte turflagen ontstonden.

Het landschap veranderde sterk toen tussen 1100 en 1300 de rivier werd ingedijkt. In dit indijkingsproces hebben de hertogen van Brabant en het geslacht Berthout een
belangrijke rol gespeeld. Na de verlanding van de aanwezige schorren ontstonden er hooilanden en vloeibeemden.

Na de indijking werd de turf ontgonnen als brandstof. Daardoor ontstonden de vijvers die zo kenmerkend zijn voor het gebied. Later werden de vijvers ook gebruikt voor het roten van vlas.

Op de Ferrariskaart van omstreeks 1760 staan ook enkele bosjes ingetekend. Een relict van het oudere bos kan je nog aantreffen in het kasteelpark Lacourt, juist buiten het Broek. Hier groeit de dikste tamme kastanjeboom van het land met een omtrek van ongeveer 8 meter.

Het grootste deel van het Broek bleef echter hooiland. Tot omstreeks 1920 een 35 hectare van het Broek werd aangekocht door de luciferfabriek ‘Union Allumettière’ en werd bebost met populier. Het voorbeeld van deze maatschappij werd opgevolgd door talrijke kleinere eigenaars. Het Broek veranderde van een open landschap (hooiland) naar een populierenbos.

Vanaf 1969 werden ongeveer 260 hectare te Blaasveld, Heffen, Heindonk en Willebroek door de Staat onteigend om te worden ontzand, met het oog op het dempen van de verlaten kleiputten. De beslissing lokte protest uit zodat het oorspronkelijke plan werd gewijzigd en de uitgravingen beperkt bleven tot het noordelijke gedeelte, waar een watersportbaan met een lengte van 2300 meter werd aangelegd. Aldus werd het meest waardevolle gebied ‘Het Broek’ van vernieling gevrijwaard.
Momenteel wordt dit natuurgebied beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.
In 1996 werd een gebied van 20 hectare met risicohoudend afval door OVAM gesaneerd. Dit is nu ontoegankelijk.


Genieten van de natuur:

Er zijn 4 wandelpaden uitgestippeld en aangeduid die u langs de mooiste hoekjes van het Broek brengen.
Vekielpad (3,9 km) en Watersportpad (3,9 km) vertrekken aan de parkeerplaats aan de Broekstraat te Blaasveld, terwijl Kleinbroekpad (3,6 km) en Vierwielenpad (4 km) aanvangen aan de parkeerplaats van de Watersportbaan Hazewinkel aan de Beenhouwersstraat te Heindonk.
Het Vierwielenpad is ingericht voor rolstoelgebruikers.
De uitgestippelde wandelpaden doen allemaal het centraal gelegen domein Scheyvaerts aan, waar sanitiare voorzieningen, picknickplaatsen, een blokhut (op aanvraag te gebruiken bij slecht weer), en een speelweide ter beschikking zijn. Het geheel wordt aangevuld met een omheinde boomgaard met allerlei kleine huisdieren en de
boswachterswoning.

Geleide wandelingen door natuurgidsen zijn mogelijk na telefonische afspraak met de boswachter (tel. 0479-67 94 78).

Onthaalcentrum:

In het onthaalcentrum op het domein Scheyvaerts wordt het Broek op een eenvoudige en overzichtelijke wijze voorgesteld.
Het onthaalcentrum is geopend op zondag van 14.00 u tot 17.00 u van 1 april tot 31 oktober. Groepen gans het jaar op aanvraag. Op feestdagen gesloten.

Hengelaars:

Naast de wandelaar komt in het Broek ook de hengelaar aan zijn trekken. Op 15 vijvers mag gehengeld worden door iedereen die in het bezit is van een visverlof afgeleverd door het Vlaamse Gewest.
In de andere vijvers worden de vissen met rust gelaten.

Wat is er te zien?

Fossielen

Het Broek is gelegen in de alluviale vlakte van de Rupel. De vallei werd gedurende eeuwen opgevuld door meegevoerde sedimenten bij de op- en neergaande beweging
van de Rupelzee. Ze is dan ook rijk aan fossielen, vooral uit de ijstijden. De beenderen van mammoets en andere uitgestorven diersoorten kan je bezichtigen
in het onthaalcentrum aan het Scheyvaertshof.
Aan de rand van het Broek werd omstreeks 1870 een voorhistorisch paaldorp ontdekt.

Fauna en Flora

Het Broek ligt slechts 2 à 3 meter boven de zeespiegel en is een nat, vochtig gebied zoals zijn naam al weergeeft “een broek”. Het heeft dan ook een specifieke flora
en fauna.
In de vijvers groeit veel gele plomp en in de sloten zijn waterviolier, blaasjeskruid, slangewortel, e.a. te vinden. Op de natte gronden treffen we typische soorten als dotterbloem, gele lis, riet, wilde hop, waterwilg en els. Ondanks kappingen komt de populier nog veel voor. Het aandeel van populier zal nog verder verminderd worden zodat er zich een grotere verscheidenheid aan planten- en boomsoorten van broekbossen en hooiland kan ontwikkelen.
Op de drogere gronden, omgeving Vossenberg, kunnen dan mits herbeplantingen en spontane natuurlijke bezaaiing, gemengde loofhoutbossen tot ontwikkeling komen.
Het Broek kent een grote variatie aan vogels. Naast roofvogels als buizerd, torenvalk en sperwer komen ook verschillende spechten, bosuil en ijsvogel voor. Tijdens de lente en de zomer laten onder andere wielewaal, nachtegaal en blauwborst van zich horen. In en rond het water kunnen soorten als fuut, reiger, meerkoet, waterhoen en verschillende soorten eenden waargenomen worden.
In dit natte natuurgebied voelen niet alleen vogels, maar ook allerlei andere dieren zich thuis. In de lente kan je ongestoord groene kikkers horen kwaken. Talrijke libellen vliegen in het rond.

Meer informatie?

Agentschap voor Natuur en Bos
Provinciale dienst Antwerpen
Gebouw Anna Bijns
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63
20108 Antwerpen
Tel. 03-224 62 62
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer info over het Broek vind je ook op de website van 'Natuur en Bos'

Boswachtershuis Scheyvaerts
Het Broek 1
2830 Willebroek
Tel. 0479-67 94 78

'Recyclagegebied’ met rijke fauna en flora

Het Broek De Naeyer is gelegen in Willebroek. De Rupel vormt de natuurlijke grens in het noorden, en de oude kanaalarm van het zeekanaal Antwerpen-Brussel begrenst het gebied in het westen.

Het gebied heeft een oppervlakte van 66 ha. Een groot deel daarvan is bedekt met water.

Broek De Naeyer is een typisch ‘recyclagegebied’. Het draagt de sporen van een onbegrensde menselijke activiteit: wat ooit begon met de ontginning van turf eindigde met de aanleg van een open riool en het storten van industriële afvalstoffen.

De voorbije vijftien jaar heeft moeder natuur hier de kans gekregen om de draad weer op te nemen. Het resultaat is een mozaïek van diverse biotopen met een rijke flora en fauna. Heel wat zeldzame vogels vinden hier een broedplaats. 

Natuurinrichtingsproject

Het domein maakt deel uit van een natuurinrichtingsproject, waarvoor het beheersplan in opmaak is. Hiermee krijgen de bestaande natuurwaarden de kans om zich in de toekomst te ontplooien.

Fort

Dit concentratiekamp uit WO II is een historisch monument, in authentieke staat bewaard en uitgebreid met een documentatiecentrum en filmprojectie die u onderdompelt in de realiteit van toen.

adres: Brandstraat 57 - 2830 Willebroek
info en reservatie: 03/8607525
website: www.breendonk.be

 

 

 

SashuisHet gemeentelijk museum het Sashuis in Klein-Willebroek biedt u een overzicht van wat er zich door de eeuwen heen zoal op en rond de Willebroekse wateren heeft afgespeeld.

Klein-Willebroek, dit vissersgehucht in het noorden van Willebroek wordt, met zijn idyllische jachthaven en quasi ondoordringbare natuurgebieden ook wel eens het Willebroekse Friesland genoemd.

 

 

Openingsuren museum in de zomerperiode (1 april t.e.m. 30 september):

 • van maandag t.e.m. vrijdag:            09u tot 12u en 13u tot 16u
 • zaterdag:                                       10u tot 12u en 13u tot 18u
 • zondag en feestdag:                        14u tot 18u

adres: Sasplein 18 - 2830 Klein-Willebroek - tel: 03/886.22.66

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tijdens deze periode is ook het toeristisch infokantoor hier gevestigd met dezelfde openingsuren

Openingsuren en adres toeristisch infokantoor in de winterperiode (1 oktober t.e.m. 31 maart):

 • van maandag t.e.m. donderdag:    10u tot 12u en 14u tot 16u
 • vrijdag:                                       10u tot 12u

adres: CC De Ster - Torenstraat 6 - 2830 Willebroek - tel: 03/860.97.93 of 03/886.22.66

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Schep: het in de volksmond als 'schep' gekende paardenstoofvlees is al vele decennia een Willebroekse culinaire specialiteit. Over de oorsprong ervan bestaat geen volkomen zekerheid. Het lijkt echter wel vast te staan dat de in het midden van de 19de eeuw in Willebroek ontstane paardenmarkt de geboorte van de schep in de hand heeft gewerkt. Nu nog wordt 'schep' door de rasechte Willebroekenaar en Vaartlander vooral op de dagen rond de jaarmarkt geconsumeerd.
  Verkrijgbaar: bij de plaatselijke beenhouwers.

 • Duvelfricassee: dit is een relatieve nieuwkomer onder de streekgerechten. Hij werd, met een knipoog naar de plaatselijke brouwerij van 'Den Duvel', ontwikkeld in het begin van de jaren '90.
  Hoofdingrediënten: kalfsvlees, verschillende groentjes en uiteraard onze rasechte 'Duvel' die een fantastische smaak geeft aan dit gerecht!
  Verkrijgbaar: bij de plaatselijke beenhouwers.

 • Broekventjes en Broekwefkes: een 14 cm hoog koekje met een speculaasachtige smaak. het is minder hard dan de traditionele speculaas en het geheim zit hem in de kruidenmengeling die een unieke smaak geeft.
  Met hun naam refereren 'het broekventje en het broekwefke' zowel naar Willebroek als naar het Broek, het Vaartlands natuurgebied.
  Verkrijgbaar: bij bakkerij Moeremans, Dorpsstraat 47 in Blaasveld.

 • Vaartwater: het water en meer bepaald 'de Vaart' staat, of ligt reeds eeuwen centraal in Willebroek. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat deze vaart een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van nieuwe producten.
  Een échte lekkernij op basis van verschillende kruiden, een vorm van Elixir.
  Deze drank wordt door de stokerij Rubens uit Zele vervaardigd, de prijs per fles bedraagt 11€.
  Verkrijgbaar: toeristisch infokantoor en enkele Willebroekse handelaars.

 • Willebroekse praline: de praline bestaat uit een crèmevulling op basis van Vaartwater en werd uitgevoerd in een fondant- en een melkchocoladeversie. bepalen welke de lekkerste is, is een onmogelijke opgave...
  Verkrijgbaar: bij bakkerij Buelens, Overwinningsstraat 160 te Willebroek.