Het was nauwelijks te verwonderen dat enkele maanden voor de stichting van De Vaartlandstappers reeds een eerste recreatieve wandeling werd gepland onder de ludieke naam Broekventjestocht, genoemd naar die speciale speculaas 'het Broekventje'. Dit Broekventje is ondertussen ook voor vele wandelaars een symbool geworden door de binding met deze tocht. In den beginne was de Broekventjestocht nog een eendaags wandeltocht. In 1986 is het een tweedaagse wandeltocht geworden die traditioneel doorgaat tijdens het eerste weekend van december.

Jaarlijks wordt tijdens de laatste zondag van juni de Vriendschapstocht ingericht. Dit is tevens onze wisselbekertocht. Enkele jaren na mekaar viel deze tocht echter samen met een organisatie van onze buren van W.V.K Puurs. Daarom heeft het bestuur beslist de datum van deze tocht te verschuiven naar de tweede zondag van juli.
Vriendschap was een basis voor het stichten van onze vereniging en staat ook als symbool in ons clubvaandel waar de in elkaar samengevouwen handen de vriendschap symboliseren.

Van in het begin werden er al 5 wandeltochten ingericht, waarvan één avondtocht: de Meiavondtocht, die nu een dagtocht is geworden onder de naam Lentetocht.

De Sint-Joristocht stond in het teken van de Sint-Jorisschool in Blaasveld en werd georganiseerd samen met 'de Oogstfeesten' in de maand augustus ten voordelen van de school. Na het wegvallen van de Oogstfeesten heeft deze tocht de naam Jos Broothaertstocht gekregen ter herdenking van zijn inzet voor de club.

De kraai- en disteltocht is veranderd is in Balsemientocht en van namiddagtocht een dagtocht geworden.

Vanaf 2013, na meer dan 30 jaar worden de tweedaagse Broekventjestochten van begin december een ééndaagse zondagwandeling op de derde zondag van december. Daarnaast komt er, ook vanaf 2013, op de derde donderdag van oktober de Herfsttocht.