Zaterdag 30 Augustus 1980 werd in de Willebroekse deelgemeente Tisselt een wandeltocht in groep gehouden met 450 deelnemers. Deze succesvolle wandeltocht was speciaal opgedragen aan volks- en wandelvriend Cois Piscador, die op 16 november 1979 bij een arbeidsongeval om het leven was gekomen.
Cois was een persoonlijke vriend van onze stichter-voorzitter Vincent Van Cauteren.
De eerste organisatie was in handen van de vriendenkring Pondorosa met medewerking van de Vlaamse wandelaarsbond, afdeling Kapelle-op-den-Bos.

Het was nauwelijks te verwonderen dat enkele maanden voor de stichting van De Vaartlandstappers reeds een eerste recreatieve wandeling werd gepland onder de ludieke naam Broekventjestocht, genoemd naar die speciale speculaas 'het Broekventje'. Dit Broekventje is ondertussen ook voor vele wandelaars een symbool geworden door de binding met deze tocht. In den beginne was de Broekventjestocht nog een eendaags wandeltocht. In 1986 is het een tweedaagse wandeltocht geworden die traditioneel doorgaat tijdens het eerste weekend van december.

Jaarlijks wordt tijdens de laatste zondag van juni de Vriendschapstocht ingericht. Dit is tevens onze wisselbekertocht. Enkele jaren na mekaar viel deze tocht echter samen met een organisatie van onze buren van W.V.K Puurs. Daarom heeft het bestuur beslist de datum van deze tocht te verschuiven naar de tweede zondag van juli.
Vriendschap was een basis voor het stichten van onze vereniging en staat ook als symbool in ons clubvaandel waar de in elkaar samengevouwen handen de vriendschap symboliseren.

Van in het begin werden er al 5 wandeltochten ingericht, waarvan één avondtocht: de Meiavondtocht, die nu een dagtocht is geworden onder de naam Lentetocht.

De Sint-Joristocht stond in het teken van de Sint-Jorisschool in Blaasveld en werd georganiseerd samen met 'de Oogstfeesten' in de maand augustus ten voordelen van de school. Na het wegvallen van de Oogstfeesten heeft deze tocht de naam Jos Broothaertstocht gekregen ter herdenking van zijn inzet voor de club.

De kraai- en disteltocht is veranderd is in Balsemientocht en van namiddagtocht een dagtocht geworden.

Vanaf 2013, na meer dan 30 jaar worden de tweedaagse Broekventjestochten van begin december een ééndaagse zondagwandeling op de derde zondag van december. Daarnaast komt er, ook vanaf 2013, op de derde donderdag van oktober de Herfsttocht.

Er bestond nog geen wandelclub in het Vaartland maar als uitvloeisel van de tocht van 30 augustus 1980 werd in april 1982 de culturele wandelvriendenkring De Vaartlandstappers opgericht onder impuls van Vincent Van Cauteren, de eerste voorzitter en volgende bestuursleden: Frans Van Den Bossche, ondervoorzitter; Michel Bakelandt, secretaris; Jean Van den Bossche, penningmeester; Cornelis De Jongh en Lucien De Ridder, bestuursleden.

De club telde bij het opstarten 45 leden.

Al na enkele maanden was er een minicrisis in het bestuur. De ondervoorzitter en penningmeester hielden het voor bekeken en verlieten de club. Zoals het de Vaartlandstappers past, lieten de overigen hun kop niet hangen en werd een nieuw bestuur gevormd, met als voorzitter terug Vincent Van Cauteren en Michel Baekelandt als secretaris die deze taak tot half 1986 heeft waargenomen maar wegens  zijn drukke werkzaamheden moest stoppen. Verder waren er nog twee nieuwe krachten: Louis De Vos en Jos Broothaerts die de taak van materiaaltoezichters toegewezen kregen. Na een jaar materiaaltoezichter heeft op 3 februari 1984 Jos Broothaerts de taak van penningmeester op zich genomen. Een half jaar later kreeg hij de taak van secretaris erbij. Deze beide taken heeft hij met precisie en discipline tot eind 1994 waargenomen. Op dat moment heeft Jos de taak van secretaris overgelaten aan Paul Herregods. Jos is penningmeester gebleven tot zijn overlijden in oktober 1999.

Louis De Vos werd technisch leider maar is intussen ook overleden.

In opvolging kwamen de gebroeders Louis en Karel Cortebeeck die de taak van materiaal- en parkoersmeester op zich namen. Lowieke in de volksmond genoemd heeft die taak tot aan zijn overlijden op de laatste dag van 2003 uitgevoerd gelijk een goede huisvader dat zou gedaan hebben.

Vincent Van Cauteren heeft de taak van voorzitter op zich genomen tot april 1999. Na wat onenigheid in het bestuur heeft Vincent toen de club verlaten. De teller stond toen op 93 leden.

Na een half jaar zonder voorzitter is Louis Doms bereid gevonden om deze taak voorlopig op zich te nemen en het schip terug in de goede vaart te brengen.

Van dat voorlopig voorzitterschap is niet veel in huis gekomen, want hij heeft nu na al die jaren nog altijd stevig de touwtjes in handen. Louis is ook nog een paar maanden penningmeester geweest.

In januari 2000 heeft François Deferme de taak van penningmeester op zich genomen. Hij doet dit nu al jaren met dezelfde precisie en discipline als de Jos destijds.

In maart 2001 nam Willy Stevens de taak van parkoersmeester op zich. Willy heeft dit altijd uitstekend gedaan, maar wegens gezondheidsredenen heeft hij in 2007 zijn ontslag aangeboden. Ook Jozef Maerevoet heeft datzelfde jaar wegens gezondheidsredenen zijn ontslag gegeven als materiaalmeester van onze vereniging.

In mei 2003 nam Paul Herregods ook zijn ontslag als secretaris wegens ouderdom, en moest de voorzitter deze taak op zich nemen tot een vervanger werd gevonden.
In november 2004 nam Mark Van Leuven de taak van secretaris op zich.

In juni 2010 was ook voor Frans De Smedt de tijd gekomen om de fakkel door te geven aan de jongeren.

Op 1 januari 2013 geeft Louis de fakkel door aan Mark Van Leuven. Lut Lathouwers wordt van dan af secretaris.

Het bestuur bestaat momenteel uit volgende personen:

Mark Van Leuven, voorzitter
François Deferme, penningmeester
Lut Lathouwers, secretaris

Samen trachten zij er, met de hulp van veel clubleden, iets moois van te maken. Dit vertaalt zich ook in het groeiend ledenaantal van op het ogenblik om en bij 160 leden.
 

Zo is na het ontstaan van de club een paar maanden later ook het eerste clubblad van de pers gerold onder de naam ’t Vaartlanderke. Dat verscheen toen drie maal per jaar, maar is intussen een tweemaandelijks tijdschrift geworden en in de loop der jaren ook wel een paar keer van voorpagina veranderd:

vaartlandertje1vaartlandertje2

vaartlandertje3vaartlandertje4

vaartlandertje5vaartlandertje6

vaartlandertje7vaartlandertje8

vaartlandertje9vaartlandertje10

vaartlandertje11